Cursussen & vergaderingen


Vanwege de multifunctionele mogelijkheden kan de kapel ook heel goed dienst doen als ruimte voor het houden van cursussen en/of vergaderingen. De tafels en stoelen in de kapel zijn gemakkelijk verplaatsbaar. Daardoor zijn meerdere opstellingen mogelijk, zowel voor kleine als voor grote groepen.

 

 

 

 

Bij cursussen valt te denken aan opleidingen en trainingen voor zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Zorgorganisatie Careyn (waartoe ook verpleeghuis Weddesteyn behoort) maakt voor haar trainingsbijeenkomsten frequent gebruik van de kapel.

 

De kapel wordt ook met regelmaat gebruikt voor bijeenkomsten van verenigingen (van eigenaren), voor vergaderingen van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier en voor bijeenkomsten van de gemeente Woerden. Vooraf worden met de betrokkenen afspraken gemaakt over de gewenste vergaderopstelling en de beschikbaarheid van benodigde faciliteiten, zodat een en ander tijdig kan worden klaargezet.

 

 

 

Oriëntatie op gebruik kapel

Overweegt u de kapel te gebruiken, dan kunt u (om daaromtrent tot een goede afweging te komen) met ons de kapel bezichtigen. Wij kunnen dan de details met u doorspreken, zoals gewenste opstelling, gebruik van apparatuur en voorzieningen.

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Frits van der Hoeven, de Beheerder

 

 

Faciliteiten