Doelstelling


De Stichting "Kapel Weddesteyn" heeft ten doel het in stand en in goede staat houden van de kapel. Met de kapel wil de Stichting een ruimte bieden voor kerkdiensten, uitvaarten, herdenkingsbijeenkomsten, individuele devotie, activiteiten van zingevende en spirituele aard en andere activiteiten die passen bij de sfeer en/of het karakter van de kapel.

 

 

De kapel is eerst en vooral beschikbaar voor de bewoners en de bezoekers van verpleeghuis "Careyn Weddesteyn" en voor de bewoners van het Staatsliedenkwartier. Daarnaast is zij er ook voor anderen, die een passende ruimte zoeken voor hun religieuze of culturele activiteiten en samenkomsten.