Relaties


De Stichting Kapel Weddesteyn kent vele relaties. Die zijn vanaf 2014 behulpzaam geweest bij het realiseren van de grote restauratie in 2015 en nadien bij het in stand houden van de kapel. Het bestuur is zeer erkentelijk voor alle ontvangen blijken van waardering en voor alle financiële bijdragen. Het bestuur is ook dankbaar voor de inzet van vele vrijwilligers bij de activiteiten in de kapel. Het is mede dankzij de vrijwilligers, dat we de kapel kunnen onderhouden en er zoveel mensen mee van dienst kunnen zijn.

 

Vrienden van Kapel Weddesteyn

Vrienden van Kapel Weddesteyn’ ondersteunen de kapel met geld (en goede wil). De ingrijpende restauratie in 2015 is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen en morele ondersteuning van velen en ook door de niet aflatende inzet van zeer veel vrijwilligers. Daarvoor is het bestuur van de stichting alle betrokkenen zeer erkentelijk.

Uw steun en uw financiële bijdragen zijn ook nu en in de toekomst hard nodig. Voelt u zich blijvend verbonden met de Kapel Weddesteyn? Wilt u er samen met anderen voor zorgen dat de kapel een bijzondere plaats blijft voor bezinning, spiritualiteit en ontmoeting? Doe dan net als hopelijk vele anderen en word vriend van de Kapel. Dan maakt ook u het verschil!

Doet u mee? Schrijf u dan in als ‘Vriend van Kapel Weddesteyn’. Voor een, bij voorkeur meerjarige, donatie draagt u als vriend bij aan de instandhouding en het goed functioneren van de kapel.

U kunt bijdragen door links bovenin deze website op 'Doneren' te klikken; u kunt ook hier klikken Doneren
NB: uw bijdrage aan de stichting Kapel Weddesteyn is door de ANBI-status van de Stichting voor u volgens belastingwetgeving fiscaal aftrekbaar.

 

Stenencampagne

Onder de titel ‘Stenencampagne’ heeft er in 2014 een zeer succesvolle fondsenwervingsactie plaatsgevonden. Vele particulieren alsmede instellingen/instanties (circa 25) die zich nauw verbonden voelden met het doel van de Stichting werden benaderd. En de actie heeft gezorgd voor een grote opbrengst, namelijk € 71.922 (gemiddelde gift circa 100 euro).

De ‘Stenencampagne’ heeft de Stichting in staat gesteld nog in 2014 een realistische bieding te kunnen doen aan zorginstelling Careyn. Daarna kon de kapel in eigendom worden verworven en is zij ingrijpend gerenoveerd en opnieuw ingericht. In december 2015 vond de heropening plaats.

De heropening van de kapel betekende het einde van de ‘Stenencampagne’. Wel zijn we om continuïteit in de financiële ondersteuning te waarborgen doorgegaan met het, bij voorkeur meerjarig, werven van Vrienden van Kapel Weddesteyn.

 

Sponsors

Vele sponsors hebben de kapel gesteund. Een overzicht van de sponsoren kunt u raadplegen via

Bedrijven - Organisaties - Stenenkopers