ANBI & privacy


Naam van de instelling
Stichting Kapel Weddesteyn

 

Kamer van Koophandel
59975377

RSIN / Fiscaal nummer
853717084

SBI-code
94911 - Religieuze organisaties

 

Contactgegevens
Secretariaat: Professor Oudlaan 16, 3445 CP Woerden

mail: secretaris@kapelweddesteyn.nl

 

Doelstelling

De Stichting "Kapel Weddesteyn" heeft tien doel het in stand en in goede staat houden van de kapel. Met de kapel wil de Stichting een ruimte bieden voor kerkdiensten, uitvaarten, herdenkingsbijeenkomsten, individuele devotie, activiteiten van zingevende en spirituele aard en andere activiteiten die passen bij de sfeer en/of het karakter van de kapel.

De kapel is in de eerste plaats beschikbaar voor de bewoners en de bezoekers van verpleeghuis "Careyn Weddesteyn" en voor de bewoners van het Staatsliedenkwartier. Daarnaast is zij er ook voor anderen, die een passende ruimte zoeken voor hun religieuze of culturele activiteiten en samenkomsten.

 

statuten
statuten

 

Samenstelling Bestuur
Bestuur

 

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de deur in de macht van hun - functie gemaakt kosten. Beheerders ontvangen, afhankelijk van de tijdsbesteding, een vrijwilligersvergoeding binnen de mogelijkheden van fiscale regels.

 

Privacy

De stichting wordt gehouden in acht te nemen. Deze wetgeving dient om de persoonlijke levenssfeer en belangen van te verkleinen personen. De stichting heeft een 'Privacyreglement' opgesteld.

Privacyreglement

 

Jaarstukken
Jaarverslag en Jaarrekening