Werkgroepen


Het stichtingsbestuur maakt gebruik van tijdelijke en meer structurele werkgroepen voor het organiseren van (bijzondere) bijeenkomsten.

 

Een van de structurele werkgroepen is de Activiteitencommissie. Deze commissie is actief in het ontwikkelen en organiseren van bijzondere sociaal-culturele activiteiten en bijeenkomsten, theaterproducties, exposities, (jubileum)lezingen en concerten. Meer informatie treft u aan onder het tabblad 'Veelzijdige ontmoetingsruimte/Sociaal-culturele bijeenkomsten'.

 

Van de Activiteitencommissie maken deel uit:

- Letty Vianen;

- Ria van Kooten - Niekerk;

- Daan Zuijderduijn, portefeuillehouder in het bestuur;

- Ans van Bommel, ook medebeheerder van de kapel.