Werkgroepen


Het stichtingsbestuur maakt gebruik van tijdelijke en meer structurele werkgroepen voor het organiseren van (bijzondere) bijeenkomsten.

 

Een van de structurele werkgroepen is de Activiteitencommissie. Deze commissie is actief in het ontwikkelen en organiseren van bijzondere sociaal-culturele activiteiten en bijeenkomsten, theaterproducties, exposities, (jubileum)lezingen en concerten. Meer informatie over de ontmoeting onder het onderdeel ' Veelzijdige ontmoetingsruimte/Sociaal-culturele vergaderingen '.

 

Van de Activiteitencommissie maken deel uit:

- Letty Vianen;

- Ria van Kooten - Niekerk;

- Sonja Streng;

- Wim Deerenberg, portefeuillehouder in het bestuur;

- Ans van Bommel, ook medebeheerder van de kapel.