Sociaal-culturele bijeenkomsten


De kapel is multifunctioneel gemaakt. Zo kan de ruimte voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Te denken valt aan lezingen, concerten, recitals, filmvoorstellingen, workshops, voorlichtings- en wijkbijeenkomsten, exposities, koorrepetities, zingevende en andere sociaal-culturele activiteiten.

 

 

 

 

Enkele voorbeelden van recent en/of regulier bovenvermeld veelzijdig gebruik zijn: de vergaderingen van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier en van de Gemeente Woerden, de zomer- en Kerstconcerten van Excelsior, het Saxofoon concert van Saxofoon kwartet Castellum, de repetities van koren en orkesten, lezingen-, discussie en filmavonden over historische, zingevende en politieke onderwerpen, bestuursvergaderingen, personeelsbijeenkomsten, Kerst- en Nieuwjaarsvieringen.

 

Voor illustraties van enkele voorbeelden klik op onderstaande mogelijkheden.

50e Vredesweek 2016 - Vrede verbindt Concert Castellum kwartet 2017 Dutch Ladies Orchestra 2018 Kerstoptreden Zandwijkkoor 2019 Kapel Weddesteyn 5-jarig bestaan 2020

 

Oriëntatie op gebruik kapel

Overweegt u de kapel te gebruiken, dan kunt u (om daaromtrent tot een goede afweging te komen) met ons de kapel bezichtigen. Wij kunnen dan de details met u doorspreken, zoals gewenste opstelling, gebruik van apparatuur en voorzieningen.

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Frits van der Hoeven, de Beheerder

 

 

Faciliteiten