Kerkdiensten


Goeds nieuws, de kerkdiensten zijn weer hervat.

 

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand is er voor de katholieke bewoners van Weddesteyn en Hofplein om 11.00 uur in de kapel een eucharistieviering, waarin een van de parochiepriesters voorgaat. Daarbij is er voor de katholieke bewoners van Weddesteyn en Hofplein op twee zondagen in de maand om 10.00 uur een woord- en gebedsdienst. Bij alle katholieke vieringen zijn ook mensen van buiten van harte welkom. Voor de precieze data: zie onderstaand diensten- en vieringenrooster.

Twee keer per maand vindt er voor de protestantse bewoners van Weddesteyn en Hofplein op zondagmiddag om 14.00 uur in de kapel een protestantse kerkdienst plaats. Ook bij deze kerkdiensten zijn mensen van buiten van harte welkom.
Voor data zie het Diensten- en vieringenrooster en Agenda bijeenkomsten op de Startpagina

Met Kerstmis en Pasen worden oecumenische kerkdiensten gehouden voor zowel de protestantse als katholieke bewoners. De diensten op deze kerkelijke hoogtijdagen beginnen om 10.30 uur.

Twee keer per jaar wordt er in de kapel een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor bewoners van Weddesteyn en Hofplein, die in het voorbije halfjaar zijn overleden.

De Verenigde Pinkster Gemeente Europa (VPGE) houdt wekelijks op zondag om 16:30 uur een kerkdienst in de kapel.

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat houdt maandelijks op de eerste zondag om 11.30 uur een kerkdienst in de kapel.

 

Voorgangers

Coördinatoren en voorgangers van de reguliere kerkdiensten zijn:

Els Speet, katholieke geestelijk verzorger van Careyn Weddesteyn

Jantina Colenbrander, protestants geestelijk verzorger van Careyn Weddesteyn

 

Kosters en ondersteuning

De ondersteuning bij de kerkdiensten door kosters wordt geregeld en gecoördineerd door de voorgangers of is af te spreken in overleg met de beheerder.

 

Oriëntatie op gebruik kapel

Wilt u van de kapel gebruik maken voor een te houden kerkdienst, dan verwijzen wij u voor het maken van een afspraak daaromtrent naar het tabblad 'contact' op deze website. Om tot een goede afweging te komen kunt u desgewenst de kapel van tevoren bezichtigen. We kunnen dan met u de details doorspreken, zoals gewenste opstelling en gebruik van apparatuur en voorzieningen.

U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de heer Frits van der Hoeven. Beheerder

Faciliteiten Rooster diensten