Kerkdiensten


 

Iedere zondag is er in de kapel voor de katholieke bewoners van Weddesteyn en Hofplein om 10.30 uur een woord- en gebedsdienst. Bij alle vieringen zijn ook mensen van buiten van harte welkom.

 

Twee keer per maand (op de eerste en derde zondag) vindt er voor de protestantse bewoners van Weddesteyn en Hofplein op zondagmiddag in de kapel om 14.30 uur een protestantse kerkdienst plaats. Ook bij deze kerkdiensten zijn mensen van buiten van harte welkom.

 

Een overzicht van de diensten staat in het rooster van juli - sept 2024 en ook in de agenda op de Startpagina

Met Kerstmis en Pasen worden oecumenische kerkdiensten gehouden voor zowel de protestantse als de katholieke bewoners. De diensten op deze kerkelijke hoogtijdagen beginnen om 10.30 uur.

 

Twee keer per jaar wordt er in de kapel een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor bewoners van Weddesteyn en Hofplein, die in het voorbije halfjaar zijn overleden.

 

De Verenigde Pinkster Gemeente Europa (VPGE) houdt wekelijks op zondag om 16:30 uur een kerkdienst in de kapel.

 

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat houdt de eerste zondag van de maand om 11.30 uur een kerkdienst in de kapel.

 

 

Coordinator en voorgangers

Coordinator van de reguliere kerkdiensten is Machteld Hoekzema, geestelijk verzorger van Careyn Weddesteyn.

Voorgangers in de prostestantse diensten zijn predikanten uit Woerden en directe omgeving.

Voorgangers in de katholieke vieringen zijn de leden van de lekenvoorgangersgroep.

 

Kosters en ondersteuning

De ondersteuning bij de kerkdiensten door kosters wordt geregeld en gecoördineerd door de voorgangers van de diensten. Er is overleg met de beheerder.

 

 

Oriëntatie op gebruik kapel

Wilt u van de kapel gebruik maken voor een te houden kerkdienst, dan verwijzen wij u voor het maken van een afspraak daaromtrent naar het tabblad 'contact' op deze website.

Om tot een goede vulling te komen kunt u de kapel van tevoren bezichtigen. We kunnen dan met u de details doorspreken, zoals gewenste opstelling en gebruik van apparatuur en voorzieningen.

U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de heer Frits van der Hoeven. Beheerder

Faciliteiten