Gebruik & huur


Gebruik & Huur

De kapel is als multifunctionele ruimte te gebruiken en huren als een veelzijdige ontmoetingsruimte.

 

 

 

Wilt u zich oriënteren op mogelijkheden om de kapel te huren en wilt u informatie over de faciliteiten en de kosten, neemt u dan contact met ons op.

U kunt met ons de kapel bezichtigen om tot een goede afweging te komen. We kunnen dan de details met u doorspreken, zoals gewenste opstelling, gebruik van apparatuur en voorzieningen.

U kunt hiervoor het best contact opnemen met de heer Frits van der Hoeven, de Beheerder

 

Een korte weergave van faciliteiten en gebruiksaanwijzingen en voorwaarden treft u hierna aan.

Faciliteiten Gebruiksaanwijzingen en voorwaarden


Covid-maatregelen

Geduren de Covid-pandemie zijn wij genoodzaakt extra aanwijzingen te geven voor het gebruik van de kapel.

Wij hebben daartoe een Gebruiksplan opgesteld (juli 2020) gedurende het hoogtepunt van de pandemie.

Dit gebruiken we nog steeds met die aanpassingen die ons van overheidswege zijn opgelegd; direct betrokkenen, zoals uitvaartondernemers en gebruikers/huurders van de kapel ontvangen regelmatig updates van het bestuur en/of van de beheerder. In de actuele maatregelen van 25 februari 2022 zijn opgenomen de nog steeds geldende algemene maatregelen die in acht moeten worden genomen en aanvullende afspraken in verband met de beperkte ventilatie mogelijkheden van de kapel.

Covid basis gebruiksplan Actueel 25 februari 2022

 

Ventilatie

Wij melden nog dat wij onderzoek doen naar voorzieningen om de ventilatie van de kapel permanent te kunnen verbeteren. Wij verwachten dat we dit kunnen realiseren in 2022.